نمونه دادخواست اثبات نسب و اخذ شناسنامه از طرف مادر

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند .

برابر تصویر سند نکاحیه رسمی استنادی صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج  شماره ۱ تهران  اینجانب در تاریخ چهارم دی ماه هزار و سیصد و نود   به عقد رسمی و  دائم خوانده محترم در آمده ام و از آن زمان تا کنون همسر شرعی و قانونی ایشان می باشم و ما حصل این ازدواج   يك فرزند  پسر متولد سوم دی سال هزار و سیصد و نود و پنج می باشد .

متاسفانه قریب به سه ماه است که خوانده محترم بنا بر دلایل نا معلوم و غیر موجه منزل مشترک را ترک نموده و در این مدت علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته نه تنها از انجام وظایف شرعی و قانونی خود در قبال بنده به عنوان همسر شرعی و قانونی  خود استنکاف ورزیده بلکه بر خلاف وظایف قانونی خود در مقام پدر ،  در فرجه مقرر  از حضور در ثبت احوال و اخذ شناسنامه برای  طفل  تازه متولد شده  نیز امتناع نموده است .

لذا با عنایت به مراتب فوق و بر مبنای اماره قانونی فراش با تقدیم این دادخواست  با استناد به ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۲ به بعد  قانون ثبت احوال   صدور حکم مقتضی مبنی بر اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه برای فرزند ذکور مشترکمان  مورد استدعاست .

 

با تجدید مراتب احترام

نمونه دادخواست اثبات نسب ، متن دادخواست اخذ شناسنامه ، دانلود دادخواست اثبات نسب ، اثبات نسب از طرف مادر ، اثبات نسب