معرفی مؤسسات حقوقی مجاز به مردم 

کانون وکلای مرکز تصمیم گرفته است تا مؤسسات حقوقی مجاز و غیر مجاز را تفکیک و مؤسسات مجاز را به مردم معرفی کند.

در اجرای تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مقرر شد که موسسات حقوقی مجاز از طریق فراخوان، شناسائی و اسامی آنها بعد از تائید کارگروه منتخب هیات مدیره، از طریق سایت کانون و سایر طرق مقتضی اطلاع رسانی شود.

عیسی امینی چندی پیش در نشست خبری خود از مؤسسات حقوقی غیر مجاز به عنوان معضل قوه قضائیه نام برد و با اشاره به وعده‌های دروغینی که آنها به موکلان می‌دهند، از امضای تفاهم‌نامه‌ای با سازمان ثبت اسناد به منظور توقف ثبت این مؤسسات خبر داد.

وی همچنین از برخورد با وکلایی خبر داد که با مؤسسات اینچنینی همکاری می‌کنند.

مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اسکودا نیز عدم وجود سازوکار نظارتی بر روی اسن مؤسسات و همچنین سپردن فعالیت حقوقی به غیر وکیل را از بزرگترین مشکلات این مؤسسات دانسته بود.

به گزارش تسنیم، آن دسته از موسسات حقوقی که مطابق ضوابط کانون وکلای دادگستری مرکز و با ارائه اساسنامه تهیه شده از سوی کانون، مبادرت به ثبت موسسه حقوقی کرده‌اند، می‌توانند با ارائه مدارک ذیل «شناسائی و درج  نام موسسه حقوقی ثبت شده در سایت کانون و اطلاع رسانی به طرق مقتضی جهت اطلاع عموم و برخورداری از امتیازات مقرر» را درخواست کنند.

مدارک مورد نیاز:

١- اخذ پرینت فرم درخواست ضمیمه و تکمیل آن

٢- آخرین آگهی روزنامه رسمی  موسسه

٣-معرفی نامه کانون خطاب به اداره ثبت شرکت‌ها

شیوه ارسال مدارک:

مدارک  فوق الذکر را به صورت حضوری و یا از طریق پست سفارشی به نشانی : تهران ، میدان آرژانتین ، ابتدای خیابان زاگرس ، شماره ٣ ، صندوق پستی :١٥٨٧٥٣١٤٦، طبقه دوم،  دفتر امور کمیسیون ها ارسال کنید.