متادون باعث بازداشت یک ایرانی در عراق شد

فرماندهی گارد مرزی عراق از بازداشت یک مسافر ایرانی توسط پلیس گمرک در مرز شلمچه به اتهام حمل قرص های متادن و چند قرص مشکوک دیگر خبر داد.

به گزارش ایرنا، اداره فرماندهی گارد مرزی عراق در بیانیه ای روز سه شنبه اعلام کرد که پلیس گمرک شلمچه تابع اداره پلیس گمرک منطقه چهارم هنگام انجام وظیفه در سالن مسافرین مرز شلمچه یک مسافر ایرانی را به دلیل همراه داشتن ۲۵عدد قرص متادون و ۶۵ عدد قرص دیگر که تاکنون نوع آن مشخص نشده، بازداشت کرده است.
گزارش حاکی است: گذرگاه مرزی شلمچه طی هفته های گذشته شاهد بازداشت چندین مسافر به دلیل همراه داشتن مواد مخدر عمدتا از نوع کریستال بوده است.
مقررات و برخورد پلیس و دادگاههای عراق با جرایم مربوط به مواد مخدر بسیار سخت است و حتی حمل برخی داروهای مجاز در ایران که برای طرف عراقی ناشناخته است، ممکن است سبب بازداشت چند ماهه افراد تا مشخص شدن ترکیب دارو و تبرئه احتمالی فرد شود.