مجازات اهانت‌کنندگان در فضای مجازی

 جرم توهین در فضای مجازی همانند «هتک حرمت» محسوب شوه و مجازات  حبس از ۳ ماه تا ۲ سال و پرداخت جزای نقدی در امنظار افرادی است که اقدام به هتک حیثیت در فضای سایبری می‌کنند.

فضای مجازی و سایبری با وجود گستردگی آن، متاسفانه در هیچ‌یک از مواد قانون جرایم رایانه‌ای، به طور مستقیم به آن پرداخته نشده است.

با اینکه ارتکاب جرم در چنین فضایی براحتی انجام می‌شود اما ویژگی‌های جرم توهین در فضای مجازی با سایر جرایم متفاوت است و یکی از ویژگی‌های آن تعداد زیاد کاربران است که امکان رد‌گیری و دستگیری را سخت می‌کند.

جرائم سایبری دارای ابهامات حقوقی هستند، ادامه داد: جرم توهین رایانه‌ای به نوعی از جرایم جدید است و به معنی نسبت دادن موضوعات وهن‌آور، دروغ یا انجام کاری است که از نظر عرف باعث توهین به افراد می‌شود.

 در پاسخ به اینکه آیا می‌توان جرم «هتک حرمت» را در تعریف توهین یارانه‌ای محسوب کرد، باید گفت: بله، هتک حرمت را می توان نتیجه حاصل از توهین رایانه‌ای دانست.

در هر صورت در قانون جرایم رایانه‌ای در مورد توهین ماده قانونی وجود ندارد اما چون توهین از مصادیق بارز هتک حیثیت است می توان از مواد حقوقی آن استفاده کرد؛ بنابراین طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد، شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، به مجازات ۷۴ ضربه شلاق و یا پرداخت ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد بود.

از طرفی چون قانون جرایم رایانه‌ای از سوی شورای عالی توسعه فضایی تدوین شده، به مصادیق جرم توهین پرداخته نشده، اما توهین از مصادیق بارز هتک حرمت است، زیرا با توهین، حرمت یک فرد از بین می‌رود.

در ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای آمده که هر فردی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویری را تغییر یا تحریف کند و آن را منتشر هم کند به نحوی که موجب هتک حیثیت فرد شود، به حبس از ۳ ماه تا ۲ سال و یا پرداخت جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا به هر ۲ مجازات محکوم می‌شود.

برگرفته از فارس