نشانی جدید اداره سجل کیفری تهران 

نشانی جدید اداره سجل کیفری، امور نمایندگی‌ها و واحد‌های تخلیه خانه‌های سازمانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام شد.
مطابق با اعلام دادیار امور نمایندگی ها، تخلیه خانه‌های سازمانی و اداره سجل کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران و در راستای سیاست توسعة قضایی و ایجاد فضای مناسب اداری جهت ارائه خدمات قضایی؛ تمام مراجعان ارجمند از این تاریخ به بعد، جهت پیگیری مسائل قضایی خود به نشانی ذیل مراجعه کنند.
نشانی جدید اداره سجل کیفری، امور نمایندگی‌ها و واحد‌های تخلیه خانه‌های سازمانی دادسرای عمومی و انقلاب:
فلکه دوم صادقیه – بلوار آیت الله کاشانی –بلوار اباذر – نبش بوستان دوم غربی.

نشانی جدید اداره سجل کیفری,آدرس جدید اداره سجل کیفری ,نشانی واحد‌های تخلیه خانه‌های سازمانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران , آدرس انه‌های سازمانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران , تغییر نشانی اداره سجل کیفری  تهران