نمونه لایحه دفاعیه حقوقی

به منظور سهولت دسترسی و  استفاده از انواع لایحه دفاعیه حقوقی موجود در سایت مشاوره با وکیل ، در ادامه  به تفکیک به عناوین لوایح دفاعیه  موجود  اشاره گردیده و در صورت نیاز شما می توانید با کلیک بر روی عنوان لایحه حقوقی و لایحه کیفری مورد نظر ، از این ” لوایح  دفاعیه ” در دادگاه ، دادسرا و شورای حل اختلاف  استفاده نمایید .

لایحه حقوقی برای دادگاه حقوقی 

لایحه اعلام قبولی داوری در پرونده طلاق

لایحه الزام به تمکین زن

لایحه ابطال سند رسمی

لایحه معرفی نماینده به دادگاه

لایحه ابطال قرارداد به دادگاه

لایحه اعلام نشانی به دادگاه

لایحه مطالبه وجه چک به دادگاه

لایحه مطالبه وجه التزام

لایحه مطالبه حق زارعانه

لایحه مطالبه خسارت

 لایحه اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند

لایحه ابطال رای داور

نمونه لایحه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

نمونه لایحه جلب شخص ثالث به دادگاه

لایحه جلب ثالث

لایحه درخواست مطالبه پرونده استنادی از یک دادگاه دیگر

لایحه اعلام عزل وکیل به دادگاه

لایحه اعلام عزل وکیل توسط موکل

 

لایحه دفاعیه در مرحله تجدید نظر

دانلود لایحه حقوقی

لایحه تجدید نظر خواهی رفع تصرف عدوانی

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی

نمونه لایحه دفاعیه در مرحله اجرای احکام 

 لایحه تقاضای صدور اجراییه

لایحه توقیف طلب بدهکار از اشخاص ثالث 

لایحه توقیف حقوق

 لایحه توقیف خودرو

لایحه اعطای نیابت قضائی

لایحه درخواست ممنوع الخروج کردن محکوم علیه

درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرائی از رییس اداره ثبت

 لایحه تقاضای صدور اجراییه

لایحه دفاعیه در امور کیفری 

لایحه تجدید نظر خواهی کیفری در مورد درگیری و نزاع

 لایحه صدور برگ جلب