نشانی مجتمع قضايي عدالت

تهران – ميدان تجريش – خيابان فنا خسرو ( ثبت سابق) – پلاك ۷۳

تلفن مجتمع قضايي عدالت

۰۲۱۲۲۷۲۷۴۶۲ – ۰۲۱۲۲۷۲۷۴۸۰

صلاحیت مجتمع قضايي عدالت

دعاوي حقوقي منطقه ۱ و ۲ تهران (منطقه ۲ از اتوبان همت به بالا) و دعاوي كيفري منطقه ۱ تهران