ابعاد حقوقی امضاء الکترونیکی

امضای الکترونیکی به عنوان یکی از موضوعات مهم حوزه تجارت الکترونیک و کسب‌وکارهای اینترنتی محسوب می‌شود که بحث‌های گوناگونی را به دنبال داشته است. این نوع امضا به دلیل ساختار غیرسنتی خود، نیازمند نگاه ویژه‌ای است تا بتوان به شکلی درست و ضابطه‌مند از آن بهره برد.