مهمترین خبرهای حقوقی هفته دوم دی ماه ۹۸

مهمترین خبرهای حقوقی هفته دوم دی ماه ۹۸ در هفته‌ای که گذشت اخبار مهمی در حوزه حقوقی و قضایی منتشر شد که از جمله آنها می‌توان به اعلام حکم دادگاه شبنم نعمت زاده و بازداشت یک قاضی دیگر در ارتباط با پرونده طبری اشاره کرد.