بیانیه جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر درباره تصمیم آمریکا علیه سپاه

بیانیه جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر درباره تصمیم آمریکا علیه سپاه رئیس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر طی بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدام نابخردانه و خصمانه دولت آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریسم، نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و قواعد و قوانین آمره بین‌المللی بوده و شدیداً محکوم می‌شود.