تصویب طرح تشدید مجازات اسید پاشی در شورای نگهبان

تصویب طرح «تشدید مجازات اسید پاشی» در شورای نگهبان سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشدید مجازات اسید پاشی خبر داد.

تصویب طرح «تشدید مجازات اسید پاشی» 

سیده فاطمه حسینی طراح طرح «تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه عصر امروز (سه‌شنبه) کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای بررسی جزئیات طرح، افزود: با تصویب جزئیات طرح، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گزارش آن را برای قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی به هیئت رئیسه ارائه می کند.

Go to Top