شرایط جدید ابطال الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا

شرایط جدید ابطال الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، شرایط ابطال الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا اعلام شد.  مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص شرایط ابطال الکترونیکی تمبر مالیاتی ابلاغیه‌ای صادر کرد.