وکالتنامه غیر رسمی همچنان نافذ و معتبر باشد

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی با اشاره به الزامی شدن ثبت قراردادهای وکالت در «سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت» از از اول آذر ماه ۱۳۹۹ ، پیشنهاد کرد که تنظیم وکالتنامه غیر رسمی همچنان نافذ و معتبر باشد.