مسدود کردن حساب بانکی بدهکاران

نحوه مسدود کردن حساب بانکی بدهکاران انسداد حساب بانکی و یا به عبارتی بازداشت وجوه و ارائه اطلاعات به مراجع تنها در صورت رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.

نحوه شناسایی و توقیف حساب های بانکی

مشاوره تلفنی با وکیل برای توقیف اموال اگر نیاز [...]

Go to Top