بررسی ثبت و ضبط اموال مسئولان

بررسی ثبت و ضبط اموال مسئولان قوه قضاییه در راستای اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان، می‌خواهد سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان‌ راه‌اندازی کند.