اخبار حقوقی هفته آخر آذر ۹۹

در سومین هفته از آذرماه خبرهای مختلفی در حوزه حقوق و قضا منتشر شد که مهمترین آنها اجرای حکم اعدام روح الله زم بود.