ثبت نام امریه سربازی در قوه قضاییه

سربازان اعزامی‌ درتیرماه، مجاز به ثبت نام امریه سربازی در قوه قضاییه هستندامور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه اعلام کرد: در حال حاضر فقط مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه اعزامی تیرماه مجاز به ثبت نام هستند.