مهمترین اخبار حقوقی هفته دوم دی ماه ۹۷

حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات و پرونده‌های بابک زنجانی و هنگامه شهیدی و فیلترینگ اینستاگرام و ... از جمله پرونده‌هایی هستند که در هفته‌ای که گذشت خبرساز شدند.