احتمال فیلترینگ «اینستاگرام»

احتمال فیلترینگ «اینستاگرام»معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور درباره فیلتر شدن اینستاگرام توضیحاتی داد.