رئیس قوه قضاییه اصلا از جرم قضات متخلف نمی‌گذرد

رئیس قوه قضاییه اصلا از جرم قاضی نمی‌گذردرئیس دیوان عالی کشور گفت: رئیس قوه قضاییه اصلا از جرم قاضی نمی‌گذرد و انعطافی در خصوص جرایم قضات صورت نمی‌دهد لذا قضات به اعمال، رفتار، گفتار، برخورد‌ها و رفت وآمدهایشان توجه کنند.