برگزاری جشنواره‌ای بزرگ شهید بهشتی جهت حمایت از دستاوردهای علمی ، پژوهشی قضایی

 پژوهشگاه قوه قضاییه نخستین «جشنواره بزرگ شهید بهشتی» را به مناسبت هفته پژوهش و در راستای حمایت از دستاوردهای علمی – پژوهشی نظر بر رفع مشکلات و چالش‌های دستگاه قضایی، برگزار می‌کند.