سال ۹۷ ، سالی سیاه برای سلاطین فساد

سال ۹۷ ، سالی سیاه برای سلاطین فساد در سال ۱۳۹۷و با آغاز دادگاه های ویژه رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی، سلاطین فساد، یکی پس از دیگری به دام افتادند و برخی از آنان هم به آخر خطر رسیدند، روندی که همچنان ادامه دارد.

اجرای حکم اعدام حمیدرضا باقری درمنی

بامداد روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱ حکم حمیدرضا باقری درمنی فرزند محمدباقر که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری و رشاء به اعدام محکوم شده بود، به اجرا گذاشته و اعدام شد.

Go to Top