۱۵ بازداشتی در پرونده مدیر ارشد قوه قضاییه

اعلام حکم سه محکوم امنیتی/کیفرخواست برای دو نماینده/ ۱۵ [...]