جزییات هفدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه

جزییات هفدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه هفدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران برگزار شد. در این نشست، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.