مهمترین اخبار حقوقی هفته دوم اردیبهشت ۹۸

مهمترین اخبار حقوقی هفته دوم اردیبهشت ۹۸تغییرات جدید در دستگاه قضایی، احضار مهناز افشار، بازداشت محسن فروزان و همسرش، ختم رسیدگی به پرونده موسسات مالی و ... گزیده اخبار حقوقی هفته گذشته بودند.به گزارش ایسنا، گزیده اخبار حقوقی و سخنان رئیس قوه قضائیه در مراسم‌های مختلف اردیبهشت ۹۸