پربازدیدترین خبرهای حقوقی هفته اول اسفند ۹۸

پربازدیدترین خبرهای حقوقی هفته اول اسفند ۹۸ پربازدیدترین خبرهای حقوقی و قضائی هفته اول اسفند ۹۸ که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا در کشور بود که بالاترین بازدید نیز به خبر "ابراز نگرانی وکیل مدافع محمدعلی نجفی از احتمال ابتلای موکلش به کرونا" اختصاص داشت.