مهلت تحویل مدارک برای تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

 مهلت تحویل مدارک برای تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان گفت: پذیرفته شدگان تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی تا ۳۱ فروردین ماه، وقت دارند که مدارک خود را تحویل دهند.