ارائه خدمات حقوقی و قضایی رایگان به شهروندان

ارائه خدمات حقوقی و قضایی رایگان به شهروندان طرح چهارشنبه‌های خدمت جهادی امروز در میدان امام حسین (ع) برگزار شد.