ورود سالانه حدود۲۵۰ زن با جرایم غیرعمد به زندانها

آمار, زنان, زندانی, خشونت علیه زنان, زنان زندانی