آیا روزه‌خواری جرم است ؟

  مجازات روزه‌خواری, خوردن روزه, روزه خواری در ملا عام, حکم روزه خواری در خیابان, عفت عمومی