بازداشت عضو شورای شهر و یکی از مدیران سابق شهرداری فردیس

بازداشت عضو شورای شهر و یکی از مدیران سابق شهرداری فردیس دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس گفت: یک عضو شورای شهر و یکی از مدیران سابق شهرداری فردیس بازداشت و روانه زندان شدند.