محکومیت زنی که شوهرش را کشته بود به ۲۵ سال زندان

محکومیت زنی که شوهرش را کشته بود به ۲۵ سال زندان  دو مرد تبهکار که برای کشتن رئیس یکی از بانک‌های تهران از سوی همسر وی اجیر شده بودند، صبح دیروز در حالی پای میز محاکمه ایستادند که با جلب رضایت خانواده مقتول توانستند از مجازات قصاص رهایی یابند.