پسری که قاتل پدر خود بود به قصاص محکوم شد

پسرجوانی که به اتهام قتل پدرش محاکمه شده بود، با رأی قضات دادگاه کیفری یک استان تهران قصاص شد .