وزیر احمدی نژاد جلوی چشمان مردم شلاق می‌خورد

وزیر احمدی نژاد جلوی چشمان مردم شلاق می‌خورد رئیس شعبه سه دادگاه ویژه گفت: نظر ما این است حکم شلاق اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه جایی اجرا شود که منظر مردم باشد.