میزان مجازات متهمان پرونده پردیسان

میزان مجازات متهمان پرونده پردیسان ۵۹ سال زندان، ۲۱۴ ضربه شلاق و رد مال مجازات متهمان پرونده پردیسبانرییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی از صدور رأی متهمان پرونده موسوم به شرکت پردیسبان توسط دادگاه انقلاب اسلامی مشهد جمعاً به ۵۹ سال زندان، ۲۱۴ ضربه شلاق، ضبط و رد مال خبر داد.