اظهارات رییس دیوان عدالت اداری در سی و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها

رئیس دیوان عدالت اداری از ارجاع بیش از ۱۶۱ هزار دادخواست به شعب بدوی دیوان عدالت اداری در سال گذشته خبر داد و گفت که در همین سال ۱۷۱ هزار پرونده هم مختومه شده است.