اولین جلسه دادگاه مردی که با  درفش به زنان تعرض می کرد

اولین جلسه دادگاه مردی که با  درفش به زنان تعرض می کرد اولین جلسه دادگاه مردی که در خیابان به زنان تعرض می کرد، صبح امروز شنبه ۱۱ خرداد ماه در دادگاه انقلاب برگزار شد.