مجازات قدرت‌نمایی با سلاح در فضای مجازی

عواقب قانونی قدرت‌نمایی با سلاح در فضای مجازی در روزهای اخیر در فضای مجازی خبری با عنوان شهادت طلبه همدانی توسط یک شرور منتشر شد. بررسی‌ها در مورد این فرد نشان می‌داد که شخص شرور سابقه‌دار بوده و در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، تصاویری را از خود به همراه سلاح‌های گرمی که به‌صورت غیرقانونی تهیه و نگهداری می‌کرد، به نمایش گذاشته بود. با توجه به این موضوع، ممکن است این پرسش برای افراد مطرح شود که آیا حمل و نگهداری اسلحه و تظاهر به قدرت‌نمایی با آنها جرم است و مجازات دارد یا خیر؟