نحوه اطلاع از جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه از طریق پیامک

نحوه اطلاع از جریان پرونده دادگاه از طریق پیامک با راه‌اندازی سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی افرادی که در محاکم و دادگاه ها دارای پرونده هستند، می‌توانند از اطلاعات پرونده خود، از طریق پیام کوتاه اطلاع کنند.