امکان تفویض وکالت از راه دور

امکان تفویض وکالت از راه دور از جمله متداول‌ترین امور حقوقی ارائه وکالت‌های محضری در امور مختلف است وکالت‌نامه‌ها در دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند و به کمک آن‌ها می‌توان بسیاری از امور حقوقی خود را پیش برد.