برابری دیه مرد و زن بر اساس مستندات شرعی

برابری دیه مرد و زن بر اساس مستندات شرعی یک وکیل دادگستری گفت: مستندات شرعی‌ای وجود دارد که می‌توان به برابری دیه زن و مرد حکم داد. پس از پیگیرهای یکساله فراکسیون زنان مجلس و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره تدوین لایحه اصلاح قانون برابری دیه زن و مرد، روز گذشته معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان از ارسال این لایحه به دولت خبر داد.