امکان شکایت رئیس مجلس و یا ۱۰ نفر از نمایندگان می‌توانند در سازمان بازرسی کل کشور 

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به موجب اصلاح تبصره ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور که در نشست امروز کمیسیون حقوقی و قضائی انجام شد رئیس مجلس و یا ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس می‌توانند در سازمان بازرسی کل کشور شکایت مطرح کنند.

حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: در ابتدا جلسه آقای ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی تاکید کردند که کمیسیون حقوقی باید در راستای اجرایی شدن شعار سال یعنی رونق اقتصادی تلاش خود را افزون کند. در واقع طرح و لوایحی مرتبط با این حوزه مانند لایحه قانون تجارت، لایحه قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی، قانون مالکیت فکری و این گونه لوایح را بیشتر مورد توجه قرار داده و بررسی این لوایح را تسریع ببخشد تا کمیسیون بتواند از این طریق به اجرای شدن شعار سال کمک کند.

وی افزود: قرار است کمیسیونی در خصوص آسیب‌های اجتماعی در مجلس تشکیل شود. این کمیسیون متشکل از اعضای کمیسیون بهداشت، کمیسیون شوراها، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون حقوقی و قضائی خواهد بود. قرار است از کمیسیون حقوقی و قضائی ۷ نفر معرفی شوند که آقایان، فتحی، رضازاده، پورمختار، نوروزی، حضرت پور، آبراهیمیان و رحیمی جهان آبادی انتخاب شدند.

نوروزی ادامه داد: در جلسه امروز طرحی مطرح شد که بیان می‌کرد که در ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی بعد از واژه شهرداری‌ها کمیته امداد اضافه شود تا به موجب این اصلاح اگر کسی به کارمندان کمیته امداد توهین کند توهین کننده بدون شکایت مورد مجازات قرار گیرد که این طرح رد شد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس عنوان کرد: همچنین طرح دیگری مطرح شد که بیان می‌کرد که در تبصره ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور رئیس مجلس و ۱۰ نفر از نمایندگان اضافه شوند. در این تبصره افرادی مانند رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه نام برده شدند. افرادی که در این ماده مورد اشاره هستند می‌توانند نزد سازمان بازرسی کل کشور شکایت مطرح کنند تا شکایت آنها پیگیری شود که نام رئیس مجلس و ۱۰ نفر از نمایندگان به این تبصره اضافه شد؛ یعنی یک نماینده می‌تواند با جمع کردن امضای ۱۰ نفر از همکاران خود نزد سازمان بازرسی کل کشور شکایت مطرح کند که این طرح به اتفاق آرا رأی آورد.

نوروزی عنوان کرد: در جلسه امروز مشاور عالی قوه قضائیه آقای دکتر رحیمی در کمیسیون حضور پیدا کردند. رئیس کمیسیون از وی خواست که اعضای کمیسیون با رئیس قوه قضائیه ملاقاتی داشته باشند که قرار شد این موضوع پیگیری شود. با توجه به اینکه ۲۶۰ نفر از نمایندگان از حضرت آقا در خصوص انتصاب رئیس قوه قضائیه تشکر کردند و با توجه به شناخت آقای رئیسی از مسائل قضائی و تخصص ایشان در این حوزه مطلوب است که این نشست با حضور اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی برگزار شود تا ایشان در جریان آخرین نظریات نمایندگان در حوزه حقوقی و قضائی قرار گیرند و نظرات ایشان در خصوص مسائلی همچون شورای حل اختلاف، قوانین آئین دادرسی کیفری، آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی دیوان محاسبات، آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و قانون تجارت از سوی اعضای کمیسیون استماع شود تا ما بتوانیم به قوه قضائیه کمک کنیم.

وی در پایان اضافه کرد: اعضای کمیسیون مطرح کردند که در طول این ۸ سال هیچ گاه لایحه‌ای از قوه قضائیه به مجلس ارائه نشد. انتظار این است که آقای رئیسی با اشراف کاملی که به قوه قضائیه و حوزه خود دارند در کنار طرح‌های که ما ارائه می‌دهیم خواسته‌های خود و قوانین جدیدی در قالب لایحه به مجلس و به کمیسیون حقوقی و قضائی تقدیم کنند.

نشست امروز کمیسیون با حضور معاونین دستگاه قضائی و مدیران کل آن، معاونین وزارت دادگستری و مدیران کل این وزارت خانه و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و معاون سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.