اظهارات عیسی امینی در خصوص رد صلاحیت شش نامزد  عضویت در هیات مدیره کانون وکلای مرکز

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به رد صلاحیت خود و ۵ داوطلب دیگر عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا به نقل از کانون وکلای دادگستری، عیسی امینی با اشاره به دادنامۀ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شعبۀ اول دادگاه عالی انتظامی قضات و تصمیم مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ هیأت نظارت در نحوۀ مواجهه با این رأی اظهارکرد: هیأت نظارت کانون مرکز در تصمیم مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ اعلام کرد که لیست دوم دادگاه محترم انتظامی قضات مبنی بر عدم صلاحیت شش نامزد موضوع اعلام احراز صلاحیت قبلی مندرج در نامۀ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۵، خارج از مهلت است.

وی افزود: مبنای تصمیم هیأت نظارت در مقابل تصمیم دوم دادگاه عالی انتظامی قضات، که خارج از مهلت قانونی است، صرفاً صیانت از قاعدۀ حکمرانی قانون و حفظ اصول حقوقی بوده است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: حال با رأی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ دادگاه عالی انتظامی قضات، که بدون سابقۀ مشابه و پیش از برگزاری انتخابات و در قالب دادنامه صادر شد، اعضای هیأت نظارت، خود را قانوناً ملتزم به تبعیت از رأی دادگاه دانسته‌اند.

امینی تصریح کرد: هیأت نظارت این دادنامه را هم از حیث اصل صدور و هم از حیث استناد قانونی و استدلال محل اعتراض می‌داند، ولی از حیث قانونی خود را مکلف به تبعیت و اجرای رأی دادگاه محترم انتظامی قضات می‌داند.

وی گفت: آنچه در این راستا نمایان شد ضرورت رسیدگی ترافعی، صدور دادنامه مستند و مستدل درموردِ هریک از نامزدهای رَد شده و دادن فرصت اعتراض در مفهوم اصول حقوقی آن و بررسی آن است. لذا هیأت نظارت در مقام اجرای دادنامه و تصمیمات اول و دوم شعبۀ اول دادگاه عالی انتظامی قضات، تصمیم به انتشار دادنامه و لیست ۱۱۵ نامزد مورد احرازصلاحیت‌شده در سایت کانون وکلا گرفته و لیست شش نامزد را به جهت عدم انصراف، از لیست احراز صلاحیت حذف می‌کند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با «اخبار پراکنده‌ای که در مورد او  و عده‌ای دیگر در خبرگزاری‌ها و کانال‌ها در مورد امور صنفی و آموزشی و غیره مطرح می شود» نیز، گفت: اولا این اخبار خاص و متضمن اخبار کذب و تهمت از کانال‌ها و رسانه‌های مجعول (فیک) و صرفا هم نام با رسانه‌های اصیل منعکس می شود. ثانیا مدیران نباید به این روش‌ها و تخریب‌ها خصوصا در عرصه رقابت‌ها توجهی کنند؛ چون جامعه حقوقی، جامعه آگاه، دقیق و منصف است.

امینی افزود: انتظار این‌جانب حضور پُرشور همکاران جهت تعیین سرنوشت این نهاد ملی‌ـ‌صنفی در این زمانۀ پُراهمیت است تا دست در دست هم، سرنوشت نهاد وکالت را به نمایندگان منتخب خود بسپاریم و اطمینان داشته باشیم کانون وکلا مملو از نام‌ها و ستاره‌هاست؛ نمایندگانی که به استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری اعتقاد دارند و با اندیشه و ‌شجاعت و با رعایت قواعد اخلاقی و اصول حرفه‌ای، به حفظ حقوق ملت و صنف دل می‌سپارند.