اعلام نتایج آزمون تشریحی داوطلبان تصدی منصب قضا ویژه داوطلبان دانشگاهی سال ۱۳۹۷

از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، نتایج آزمون تشریحی داوطلبان تصدی منصب قضا ویژه داوطلبان دانشگاهی سال ۱۳۹۷ اعلام شد.

به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه بشرح زیر است:

“بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان دانشگاهی آزمون تشریحی تصدی منصب قضا سال ۹۷ می‌رساند که نتایج آزمون مذکور به صورت کارنامه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفت.

داوطلبان پذیرفته شده در این آزمون از طریق تماس تلفنی به مرحله بعدی که مصاحبه علمی _شفاهی است، دعوت می‌شوند.

مصاحبه علمی پذیرفته شدگان از نیمه دوم فروردین ماه آغاز و در دو استان تهران و قم برگزار خواهد شد.

مواد امتحانی مصاحبه علمی _شفاهی بشرح ذیل است:
حقوق مدنی آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آئین دادرسی و اجرای احکام کیفری

شایان ذکر است داوطلبان در صورت قبولی در مصاحبه علمی به مراحل آزمون شخصیت و گزینش راه می‌یابند.

ضمناً داوطلبان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به آدرس www.qazahrm.ir و کانال رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در پیام رسان سروش به آدرس sapp.ir/qazahrm مراجعه نمایند.”

براساس این گزارش، معاونت منابع انسانی پیش از این اعلام‌کرده بود کهنتایج آزمون تشریحی (ویژه دانشگاهیان) تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۷ نیمه دوم بهمن ماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود.