امکان تفویض وکالت از راه دور

 

از جمله متداول‌ترین امور حقوقی ارائه وکالت‌های محضری در امور مختلف است وکالت‌نامه‌ها در دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند و به کمک آن‌ها می‌توان بسیاری از امور حقوقی خود را پیش برد.

 برای انجام وکالت نامه‌های محضری می‌توان از راه دور و نزدیک اقدام کرد و افراد می‌توانند از راه دور به شخص دیگری وکالت دهند تا آن شخص کارهایشان را انجام دهد و پیش ببرد.

 

تفویض وکالت از راه دور

 

اگر دو نفر در یک شهر یا دو کشور مختلف باشند می‌توانند به را حتی به یکدیگر وکالت دهند این کار از  شهری به شهر دیگر به کمک پست انجام می‌شود. 

 اگر بخواهیم وکالت را میان دو نفر که یکی از آن‌ها در ایران و دیگری در کشور خارجی باشد امضای وکالت نامه از طریقکنسول‌گری انجام می‌شود.

 اگر کارشناس دادگستری و دادگاه تشخیص دهند که امضا جعل شده و وکالت نامه به صورت غیرقانونی تهیه شده است آن زمان وکالت نامه فاقد اعتبار می‌شود و فسخ خواهد شد.

 

وضعیت وکالتنامه بدون تاریخ 

 

اگر کالت نامه بدون تاریخ باشد مادام العمر خواهد بود مگر آن که موضوع وکالت منتفی گردد .می‌توان در قرارداد وکالت مدت زمان مخصوص را ذکر کرد اما اگر مدت زمان در وکالت نامه ذکر نشود این وکالت نامه مادام العمر است و تنها زمانی که یکی از طرفین فوت کند یا قرارداد را فسخ کند وکالت نامه از بین می‌رود.

برگرفته از سایت باشگاه خبرنگاران جوان