اظهارنامه پرداخت نفقه زوجه

اظهارنامه پرداخت نفقه زوجه مخاطب محترم خانم ..... با سلام احتراما مستند به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی ، موارد زیر به شما رسما و قانونا ابلاغ می گردد.

اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ

همانگونه که استحضار دارید و در گذشته با مراجعات حضوری به کرات بیان نموده ام  در طول چند ماه اخیر آقای .....   ( اظهار شونده ردیف اول )  که ظاهرا با عقد قرارداد اجاره با آقای ....  ( اظهار شونده ردیف  دوم ) اختیار استفاده از پارکینگ شماره  .... ساختمان، واقع در طبقه همکف  را تحصیل کرده است 

معنی اظهارنامه و نحوه ارسال آن

اظهارنامه چیست اظهارنامه در مسایل یا دعاوی حقوقی، وسیله‎ای برای بیان اظهارات فرد به طرف مقابل است. 

Go to Top