بررسی سؤال از وزیر دادگستری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز(سه‌شنبه) کمیسیون متبوع خود، عنوان کرد: جلسه امروز کمیسیون درخصوص طرح سئوال از وزیر دادگستری بود.

یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: محور جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طرح سئوال از وزیر دادگستری بود. چهار تن از نمایندگان از وزیر طرح سئوال کرده بودند. یکی از سئوال‌کنندگان در جلسه حضور پیدا نکرد، اما سه تن دیگر از نمایندگان ضمن حضور، سئوال‌های خود را مطرح کردند و وزیر دادگستری نیز پاسخ‌هایی را ارائه کردند.

وی افزود: سئوال‌کنندگان آقایان سیدمحسن علوی، محمود صادقی و کامران  بودند که آقای کامران حضور پیدا نکردند، سوال آقای صادقی مبنی‌بر دلیل عدم حضور اعضای هیات منصفه در جرائم سیاسی که در دادگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، بود. قرار شد وزیر دادگستری این موضوع را به شورای عالی قضایی و رئیس قوه قضائیه اعلام کند.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: سئوال بعدی، سئوال آقای علوی و مبنی‌بر عملکرد دادگستری لامرد بود. آقای علوی از پاسخ وزیر قانع شدند و سئوال خود را پس گرفتند. هیچ‌یک از سئوال‌ها به صحن مجلس نمی‌رود.