بیانیه جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر درباره تصمیم آمریکا علیه سپاه

رئیس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر طی بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدام نابخردانه و خصمانه دولت آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریسم، نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و قواعد و قوانین آمره بین‌المللی بوده و شدیداً محکوم می‌شود.

به گزارش ایسنا، در ادامه بیانیه نبی‌الله احمدلو آمده است:

«سپاه پاسداران بر اساس اصل ١٥٠ قانون اساسی بخشی از نیروهای مسلح کشور بوده و جزو حاکمیت، امنیت و اقتدار کشور محسوب می‌شود و در چهل سال گذشته خدمات ارزشمندی برای کشور داشته است و از افتخارات ملت ایران محسوب می‌شود.

دولت آمریکا با این اقدام تهدیدآمیز، بر خلاف قوانین داخلی خود یعنی قانون مهاجرت و ملیت و دستور ١٣٢٢٤ عمل کرده است زیرا سپاه پاسداران مشمول هیچ‌کدام از مواد و بندها و تعریف تروریسم نیست.

این اقدام خصمانه دولت آمریکا اشاعه هرج و مرج را در جهان در برداشته و آنارشیسم را رواج می‌دهد و نقض آشکار حقوق ملت ایران و بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است و همچنین رفتار خلاف نظم جهانی بوده و صلح و آرامش و ثبات جهانی را تهدید می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران باید با استناد به بند ٤ و ٧ ماده ٢ و ماده ٣٣ منشور سازمان ملل متحد از طریق مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت و محاکم بین‌المللی اقدام خصمانه و خلاف قوانین بین‌المللی دولت آمریکا را پیگیری و از حقوق ملت ایران قاطعانه دفاع کند.

جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر با بهره‌مندی از داشتن مقام مشورتی ویژه از سازمان ملل (اکوسوک) بر اساس اساسنامه و وظیفه خود این اقدام خطرناک و تهدید صلح و آرامش جهانی را از طریق مجامع جهانی و شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر پیگیری خواهد کرد.»