تصویب طرح «تشدید مجازات اسید پاشی» در شورای نگهبان

 

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشدید مجازات اسید پاشی خبر داد.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام عباسعلی کدخدایی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن که در دستور کار امروز شورای نگهبان قرار گرفته بود، پس از بحث و بررسی عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی به مجلس اعلام گردید.