تعیین مجازات برای تشکیل گروه‌های ضاله علیه ادیان الهی 

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تصریح بررسی‌های جلسه‌ی امروز کمیسیون متبوع خود از تصویب کلیات طرحی در خصوص تشکیل گروه‌های ضاله علیه ادیان الهی خبر داد.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز یک طرح و یک لایحه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود:‌ طرحی که ما مورد بررسی قرار دادیم در رابطه با تشکیل گروه‌های ضاله علیه ادیان الهی بود. ما  در این خصوص حمایت‌هایی که از خارج و یا داخل کشور در این باره انجام می‌شود و افرادی که با نویسندگی ، سرودن و با شاعری و یا با کتاب و مقاله افراد را به این موضوع ترغیب می‌کنند مورد نظر قرار دادیم.  برای همه این موارد اگر مستوجب حد نباشد مجازات درجه‌ی ۴ ، ۵ و ۶ را مد نظر قرار داریم.  کلیات این طرح رای آورد و مقرر شد که جزییات آن در کمیته تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. تا یک ماه آینده این طرح برای بررسی به کمیسیون ارجاع می‌شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: همچنین در جلسه امروز لایحه‌ی الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون پولشویی مورد بررسی قرار گرفت. در اینجا گفته شده بود که بانک مرکزی کانون وکلا و کانون مشاوران  وظایف خود را در این حوزه انجام دهند اما کمیسیون تشخیص داد با وجود آیین نامه دولت نیازی به الحاق این تبصره نیست و این موضوع رد شد.